Hemstädning

Städservice med vänligt bemötande

Bra service, ett trevligt bemötande och ett tillfredsställande resultat är viktigast när vi utför en hemstädning.

Tillsammans kan vi diskutera vilka arbetsinsatser som kan tänkas behövas för just ditt hem vid varje städtillfälle och vi lyssnar gärna på dina specifika behov. Sedan kommer vi överens om vad just din hemstädning ska innefatta, såväl i tidsintervall som i fokuspunkter eller individuella önskemål för att sedan lämna en så precis offert som möjligt.

Flexibla och effektiva städare

Hur lång tid det tar att utföra en hemstädning är olika från kund till kund, alla hus och lägenheter och de boendes behov varierar. Variablerna är många: vilken nivå vill du städningen ska ligga på, vilka unika förutsättningar finns i just ditt hem, hur stor är ytan, hur ofta ska städningen ske, och hur välstädat är det innan städtjänsten påbörjas?

Första städtillfället tar i de flesta fall något längre tid, eftersom städaren då måste få grepp om vad som gäller, var utrustning och material finns med mera. Dessutom rekommenderar vi att man gör en extra noggrann genomgång efter första städningen i ett abonnemang. Allt för att försäkra sig om att arbetet genomförts på ett korrekt sätt redan från start.

En bransch med tuff konkurrens

Att driva ett företag inom städbranschen är tufft – konkurrensen är hård, inte minst sedan RUT-avdraget infördes i slutet av förra århundradet. Vi har kunskapen och erfarenheten att utföra arbetet på ett effektivt och korrekt sätt. Vi har under vår tid i branschen skaffat oss mycket goda kunskaper om vilka metoder, material och rengöringsmedel som behövs för olika städsyften. När vi lämnar ett nystädat hem ska det både kännas och synas att en erfaren, metodisk och noggrann yrkesperson har varit där.

Förtroende i fokus när man utför hemstädning

Att utföra en hemstädning innebär förtroende. Eftersom arbetet sker i kundens hem är det av största vikt att kunden kan lita på utföraren av en tjänst till hundra procent. Därför arbetar vi allttid för att skapa förtroende mellan oss och kunden, med service och kvalitet i fokus. Pålitlighet, effektivitet och yrkeskunnande är viktiga ledord som ska genomsyra hela vår verksamhet. 

Tidigare var hemstädning en tjänst som en stor del av befolkningen inte hade råd med. Sedan RUT-avdraget infördes har detta förändrats och städbranschen har växt närmast explosionsartat. I och med avdraget behöver seriösa städföretag inte längre konkurrera med oseriösa aktörer som tar betalt svart. Dessutom har det tillkommit genomgående kontrollinstanser som gynnar seriösa företag i konkurrensen med mindre nogräknade firmor.

Med RUT kan du göra avdrag på arbetskostnaden. Vi gör avdraget direkt på fakturan för att det ska gå enkelt och smidigt för dig.

Professionell städning av ditt hem!