Hemstädning Gävle

Modern och miljösmart städservice | 0708-364 302

Hemstädning

STÄDSERVICE MED VÄNLIGT BEMÖTANDE

En bra service och ett trevligt bemötande är viktigast när vi utför en hemstädning.

Eftersom vi vill att allt ska bli rätt redan från start så inleder vi alla städuppdrag med ett kostnadsfritt hembesök. Då kommer vi hem till dig för att se vilka arbetsinsatser som behövs och för att lyssna på dina specifika önskemål. Sedan kommer vi överens om vad just din hemstädning ska innebära och lämnar en offert.

Flexibla och effektiva städare

Hur lång tid det tar att utföra en hemstädning tar är olika från kund till kund, alla hus och lägenheter och de boendes behov varierar. Variablerna är många: vilken nivå kunden vill du städningen ska ligga på, vilka unika förutsättningar finns och hur välstädat det är innan städtjänsten påbörjas.

Första städtillfället tar i de flesta fall något längre tid, eftersom städaren då måste få veta vad som gäller, var utrustning och material finns med mera. Dessutom rekommenderar vi att man gör en extra noggrann genomgång efter första städningen i ett abonnemang. Allt för att försäkra sig om att arbetet genomförts på ett korrekt sätt redan från start.

En bransch med tuff konkurrens

Att driva ett företag inom städbranschen är tufft – konkurrens är hård, inte minst som sedan RUT-avdraget infördes i slutet av förra århundradet. Vi har kunskapen och erfarenheten att utföra arbetet på ett effektivt och korrekt sätt.

Vi har under våra år i städat lägenheter, hus och hos mindre företag och har på detta sätt skaffat oss massor av nyttiga erfarenheter. Vi har stora kunskaper om vilka metoder, material och rengöringsmedel som behövs för olika städsyften. Detta gör att vi undviker fällor som är lätta att trampa i för mindre erfarna utövare inom städbranschen.

Förtroende i fokus när man utför hemstädning

Att utföra en hemstädning innebär förtroende. Eftersom arbetet sker i kundens hem är det viktigt största att kunden litar till hundra procent på utföraren. Därför arbetar vi alltid stenhårt för att vinna kundens förtroende, med service och kvalitet i fokus. Pålitlighet, effektivitet och yrkeskunnande är viktiga ledord som ska genomsyra hela vår verksamhet. 

Tidigare var hemstädning en tjänst som en stor del av befolkningen inte hade råd med. Sedan RUT-avdraget infördes har detta förändrats och städbranschen har växt närmast explosionsartat. I och med avdraget behöver seriösa städföretag inte längre konkurrera med oseriösa aktörer som tar betalt svart. Dessutom har det tillkommit seriösa kontrollinstanser som gynnar seriösa företag i konkurrensen med mindre nogräknade firmor.

Med RUT kan du göra avdrag på 50 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Vi gör avdraget direkt på fakturan för att det ska gå enkelt och smidigt för dig.

Professionell städning av ditt hem!